Zenon Kozendra, nowo wybrany Członek Zarządu PKP CARGO S.A. Przedstawiciel Pracowników wystosował list do Pracowników Spółki.

Oto jego treść:

Z.Kozendra list do pracownikw

 

Zmarł Kardynał Franciszek Macharski, były metropolita krakowski - miał 89 lat.

Kardynał Franciszek Macharski zmarł w szpitalu, gdzie trafił po tym, jak w wyniku upadku w swoim mieszkaniu stracił przytomność i doznał urazu. Podczas zakończonych ŚDM, w szpitalu odwiedził Kardynała Papież Franciszek i modlił się o jego zdrowie.

F.Macharski

Kard. F. Macharski był metropolitą krakowskim w latach 1979-2005. Jego poprzednikiem i wielkim przyjacielem był Karol Wojtyła. Sakrę biskupią ks. Macharski otrzymał z rąk Jana Pawła II w styczniu 1979 r.; a w czerwcu tego samego roku - godność kardynalską.

Przez wiele lat kard. Macharski był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski (1979-94) oraz przewodniczącym Komisji ds. Nauki Katolickiej i Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. Należał do watykańskich kongregacji: ds. Biskupów, ds. Duchowieństwa, ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz ds. Wychowania Katolickiego.

W czerwcu 2005 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie.

 

 

SDM

Z przyjemnością informujemy, iż Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. powołała z dniem 14.07.2016 r. do składu Zarządu Spółki jako Przedstawiciela Pracowników – członka naszej Organizacji Zakładowej i Delegata na ZZD – Zenona Kozendrę. 

Z.Kozendra

 

Z. Kozendra jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji w Kielcach oraz studiów podyplomowych z Zarządzania w Akademii im. L. Koźminskiego w Warszawie. W latach 1990-2005 prowadził działalność związkową na poziomie regionalnym i krajowym. Był m.in. Przewodniczącym KZ NSZZ S Węzła PKP Kielce, członkiem ZR Świętokrzyskiego NSZZ S, v-ce przewodniczącym Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ S i Sekcji Zawodowej NSZZ S PKP Cargo. W obecnej kadencji pełni funkcję sekretarza Sekcji Zawodowej NSZZ S w PKP Cargo oraz członka Prezydium Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ S. W latach 2001-2005 był członkiem Rady Nadzorczej PKP Cargo i reprezentował w niej pracowników. Od grudnia 2005 do czerwca 2008 był członkiem Zarządu PKP Cargo ds. pracowniczych i administracyjnych. W latach 2006-2009 był też członkiem Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych w Polsce. Do momentu powołania był pełnomocnikiem Zarządu PKP Cargo ds. Strategii Personalnej i przedstawicielem pracowników w Radzie Nadzorczej PKP S.A.  Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, w których brał udział zarówno jako lider związkowy, jak i przedstawiciel pracodawcy. Prywatnie pasjonat botaniki i Prezes Polskiego Towarzystwa Storczykowego „ORCHIS”, miłośnik górskich wędrówek i zdobywca Mont Blanc. Interesuje się tez filozofią, malarstwem i literaturą.

Gratulujemy Zenku i liczymy na owocną współpracę dla dobra wszystkich pracowników PKP Cargo.