W dniu 24 listopada, Premier Beata Szydło powołała Ignacego Górę na stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Fot. UTK
 

Ignacy Góra ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku mechanika i budowa maszyn - specjalność pojazdy szynowe oraz organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także studia podyplomowe: na Politechnice Śląskiej - Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem, Politechnice Krakowskiej - Nowoczesne Technologie Elektryczne w Transporcie, Politechnice Radomskiej - Integracja z UE w Transporcie Kolejowym oraz na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie - Europejski Model Zarządzania.

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową. Jest autorem i współautorem wielu przepisów w zakresie bezpieczeństwa, eksploatacji i interoperacyjności oraz rozporządzeń dotyczących m.in. szkolenia na licencje i świadectwo maszynisty. Brał udział w restrukturyzacji spółki PKP Cargo oraz realizacji strategii rządowej w zakresie realokacji majątku ruchomego w Grupie PKP i alokacji nieruchomości z majątkiem tym funkcjonalnie związanych. W latach 2005-2008 był przedstawicielem Grupy PKP w Community of European Railway and Infrastructure Companies. Jego osiągnięciem było m.in. opracowanie rozwiązań dotyczących pracy pracowników mobilnych, w szczególności maszynistów w ruchu transgranicznym.

Od października 2013 roku jest zatrudniony na stanowisku wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dzięki osobistemu zaangażowaniu zlikwidował wieloletnie zaległości w wydawaniu świadectw dopuszczenia do eksploatacji urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych. Przeprowadza wiele akcji edukacyjnych celem ciągłego podnoszenia kultury bezpieczeństwa, zwiększenia wiedzy podróżujących koleją i przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym. Dzięki jego inicjatywie ponad 120 przedstawicieli rynku kolejowego podpisało „Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, która zobowiązuje do traktowania bezpieczeństwa jako celu nadrzędnego. Swoimi działaniami przyczynia się do rozwiązywania problemów, zmniejszania obciążeń administracyjnych, szybkiego procedowania spraw, a tym samym rozwoju rynku, co stanowi obecnie dla UTK cel podstawowy.

W czerwcu 2016 r. został powołany przez Ministra Rozwoju w skład Rady ds. Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji.

Ignacy Góra od lutego pełnił obowiązki prezesa UTK. 24 listopada 2016 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Gratulacje Panie Prezesie !

Tegoroczne Święto Kolejarza obchodzone było w wielu miastach Polskich. Nasza Organizacja Związkowa uczestniczyła w kilku z nich.

21 listopada 2016 r. podczas uroczystej gali w Częstochowie, wręczono odznaczenia państwowe i resortowe szczególnie wyróżniającym się w pracy zawodowej i społecznej 146 pracownikom spółek kolejowych – członkom NSZZ „Solidarność”. Aktu dekoracji dokonał minister infrastruktury i budownictwa, Pan Andrzej Adamczyk. W zaszczytnym gronie odznaczonych znaleźli się nasi koledzy: Jerzy Pilawski Przewodniczący KZ i Edward Hajduk członek KZ – serdecznie gratulujemy!

24 listopada w Katowicach, w przeddzień Święta Patronalnego Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej odbyły się uroczystości związane ze Świętem Kolejarza. Organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich w Katowicach oraz Kolejowe Organizacje Związkowe,. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach, którą odprawił Duszpasterz Kolejarzy – ks. dr A. Suchoń. Uczestniczyli w niej byli i obecni pracownicy oraz przedstawiciele kierownictw Zakładów Spółek Kolejowych z terenu Śląska oraz liczne poczty sztandarowe. Naszą Zakładową Organizację Związkową – Centralę reprezentowała liczna grupa z pocztem sztandarowym. Piękną prawę muzyczną zapewniła kapela góralska. PKP CARGO S.A. reprezentował Członek Zarządu ds. Handlowych p. Grzegorz Fingas, który odczytał list Prezesa Spółki Macieja Libiszewskiego skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości. Jego pełną treść zamieszczamy poniżej. Po Mszy Świętej, członkowie naszego związku udali się na kolejną część uroczystości organizowanych przez Regionalną Sekcję NSZZ „Solidarność” w Katowicach, gdzie przy poczęstunku i muzyce miało miejsce dalsze świętowanie.

DSCF6573

Również 24 listopada w Krakowie odbyły się uroczystości związane ze Świętem Kolejarza. W bazylice św. Floriana odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji kolejarzy i ich rodzin oraz emerytów i rencistów kolejowych. Tu również organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich i związki zawodowe z terenu Małopolski z Regionalną Sekcją Kolejarzy NSZZ „Solidarność” na czele, a we Mszy Św. uczestniczyli przedstawiciele wielu zakładów pracy, emeryci oraz liczne poczty sztandarowe.

28 listopada w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie miała miejsce uroczysta gala, której Organizatorem był Związek Pracodawców Kolejowych oraz PKP S.A. W wydarzeniu wzięło udział mnóstwo gości, z czego znaczną grupę stanowili Ci, którym gala była dedykowana – najbardziej zasłużeni pracownicy kolei. Jak co roku z okazji Święta Kolejarza podczas uroczystej ceremonii wręczone zostały odznaczenia państwowe „Medal za długoletnią Służbę” oraz resortowe „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej” i Zasłużony dla Kolejnictwa”. W uroczystościach uczestniczyli Przedstawiciele Prezydenta, Rządu, Parlamentarzyści, Prezesi Spółek Kolejowych, Duszpasterze Kolejarzy, goście z zagranicy oraz przedstawiciele związków zawodowych (także naszej ZOZ), pracownicy oraz emeryci. Imprezę prowadziła dziennikarka Aleksandra Kostka a część muzyczną uświetnił występ grupy „Zakopower”. Galę zakończył poczęstunek w foyer Teatru.

Tekst: K. Cieślak

Foto: P. Jamróz

 List Prezesa M.Libiszewskiego

 

 

 witaKatarzyna

 

W dniu święta Patronki Kolejarzy - Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej -

składamy pracownikom, emerytom i rencistom kolejowym oraz ich rodzinom,

a także przyjaciołom polskich kolei, najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, wiary w siebie i drugiego człowieka,

solidarności zawodowej, satysfakcji z wykonywanej pracy

i wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności.

Życzymy także, aby praca na kolei była dla Państwa źródłem dumy i życiowego spełnienia,

aby każdego dnia towarzyszyła Państwu wiara dająca pozytywną energię

do realizacji planów zawodowych i osobistych.

 

- Administratorzy strony internetowej -

 

Jak informuje Związek Pracodawców Kolejowych w piśmie adresowanym do Związków Zawodowych, wykup ulgowych usług transportowych na rok 2017 nie ulega zmianom, jednak będzie droższy o 3%. Wyznacznikiem ceny będzie wskaźnik na koniec dziewiątego miesiąca (III kwartału) publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnim tygodniu października. Przyjęcie wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych transportu kolejowego według zmiany jego wartości za 7 miesięcy 2016 roku dla waloryzacji cen i opłat związanych z wykupem ulgowych usług transportowych na 2017 rok, spowoduje wzrost cen i opłat obowiązujących w 2016 roku o 3 %.

Pismo do ZZ:

Ulgi przejazdowe 2017 1Ulgi przejazdowe 2017 2

 

W dniu 16 listopada 2016 roku pomiędzy Związkami Zawodowymi a Zarządem Spółki PKP CARGO S.A. tj. Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKP CARGO S.A. doszło do zawarcia porozumienia w efekcie, którego toczący się spór zbiorowy wszczęty 2 lipca 2015 roku został zakończony. Strony porozumienia ustaliły, że z okazji przypadającego na 1 października 2016 roku 15-lecia Spółki wypłacona zostanie nagroda specjalna dla pracowników PKP CARGO S.A. Jednocześnie strony zobowiązały się do 30 kwietnia 2017 roku opracować zasady wynagrodzenia zasadniczego pracownikom wynagradzanym na podstawie ZUZP.

Treść Porozumienia:

Porozumienie 16.10.2016

 

Portal kurierkolejowy.eu podsumował 300 dni Macieja Libiszewskiego  na stanowisku prezesa PKP CARGO S.A..

Gratulacje Panie Prezesie !

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. Centrala ma nadzieję, że kierując naszą Firmą przyczyni się Pan do rozwiązania problemów obecnie ją nurtujących i potwierdzenia należnego jej miejsca w systemie komunikacyjnym Polski i Europy.

W tym trudnym zadaniu, jakie stoi przed Panem i całym Zarządem, życzymy zdrowia, cierpliwości i wytrwałości, deklarując wolę współpracy ze strony naszej Organizacji Związkowej. W pełni zgadzamy się ze składaną wielokrotnie przez Pana Prezesa deklaracją, iż to: „ … Pracownicy są największą wartością PKP Cargo, i tylko w duchu współpracy oraz wzajemnego poszanowania możemy budować wartość spółki w długim terminie.

 

Pełna treść artykułu - tutaj.