Wg informacji zamieszczonej przez "Parkiet" w dniu 09.02.2017 r. - Ruszył sezon negocjacji płacowych w spółkach Skarbu Państwa. Jednakże Zarząd PKP CARGO jest w komfortowej sytuacji, gdyż:

Związki zawodowe nie zgłosiły w tym roku żadnych postulatów płacowych - mówi Ryszard Wnukowski z biura prasowego przewoźnika. W efekcie zarząd nie prowadził w tym roku rozmów ze związkami zawodowymi na temat płac i takie rozmowy nie są planowane.

Powyższa informacja wywołała reakcję Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A., która wydała stosowne oświadczenie w tej sprawie. Jego treść poniżej:

 Owiadczenie SZ 17.02.2017

 

 

23 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Posiedzeniu Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, pracodawców kolejowych oraz pracowników, przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel. Celem Zespołu jest prowadzenie dialogu społecznego i godzenie interesów wszystkich uczestników rynku kolejowego.

 posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa

Fot.  Wiceminister Andrzej Bittel podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa

Na spotkaniu omówiono zmiany Regulaminu Zespołu oraz sprawy związane z powołaniem podzespołu do spraw zakładów zaplecza kolei i harmonogramów działania podzespołów roboczych, powołanych na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa 1 czerwca 2016 r.

Do prac Zespołu Trójstronnego włączone zostały, obok MIB, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.

Źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797535-p_1.htm

"Gazeta Finansowa" przyznała "Plus Tygodnia" Zenonowi Kozendrze - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Przedstawicielowi Pracowników.

 

 Z.Kozendra 2

Foto: PKP Cargo

Jeśli największy w Polsce kolejowy przewoźnik towarowy wdraża w swoje codzienne działania idee biznesu społecznie odpowiedzialnego, to musi to być wydarzenie najwyższej rangi. Szczególnie, że w ślad za gigantem pójdą inne firmy. Za ten obszar odpowiada Zenon Kozendra – pisze m.in. czasopismo. Jego celem jest propagowanie wśród pracowników rozważnej i pełnej szacunku postawy wobec środowiska naturalnego, załogi, otoczenia lokalnego, klientów i dostawców. Co ważne wyznaje też zasadę, że takie działania zmniejszają ryzyka biznesowe oraz zwyczajnie się opłacają. Zasady odpowiedzialnego biznesu przekłada także na inicjowanie partnerskiego podejścia do zarządzania oraz nowatorskich rozwiązań w obszarze dialogu społecznego.

 

Gratulacje Panie Prezesie !

 

Możliwość porozumienia się głównych sił parlamentarnych powoduje, że należy w tym momencie powstrzymać się od czynnych działań. - Trzeba dać szansę na powrót do normalności – zdecydowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, która w poniedziałek 9 stycznia obradowała w Gdańsku na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu.

Stanowisko KK poniżej:

Stanowisko KK 09.01.2017 1Stanowisko KK 09.01.2017 2

 

W poniedziałek 9.01 odbyło się w siedzibie Spółki w Warszawie kolejne okresowe posiedzenie Prezydium Komisji Zakładowej naszej Organizacji.  Spotkanie miało szczególny charakter, gdyż zaproszenie na nie przyjął Prezes PKP CARGO S.A. Pan Maciej Libiszewski. Ponieważ było to pierwsze posiedzenie Prezydium w Nowym Roku, rozpoczęło się od podzielenia opłatkiem i wzajemnych życzeń.

Następnie Pan Prezes przedstawił sytuację Spółki, jej aktualne problemy i plany na najbliższą przyszłość. Wysłuchał też próśb i uwag członków Prezydium, obiecując pochylić się nad tymi, które wymagać będą Jego interwencji. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, ale takie są wszystkie spotkania, w których uczestniczy Pan Prezes.

Z informacyjnego obowiązku wspomnieć należy, że w trakcie posiedzenia Prezydium załatwione zostały wszystkie bieżące sprawy naszej Organizacji, tzn. przyjęcia nowych członków, zapomogi losowe, itp. Omówione zostały wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce od ostatniego spotkania, udział w nich Przewodniczącego, Zastępcy i innych Członków Prezydium, bądź Komisji Zakładowej. Ustalony został także termin następnego posiedzenia Komisji Zakładowej. Po wyczerpaniu porządku obrad spotkanie zakończyło się i członkowie Prezydium rozjechali się po Polsce.

Z racji nieobecności Piotra Jamroza – przebieg spotkania nie został zapisany w fotogalerii.

K. Cieślak