17.09.2017 1

 

17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko - niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop - Mołotow Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Rosjanie zaatakowali niespodziewanie. Zaskoczeni Polacy nie byli w stanie stawić czoła przeważającym siłom radzieckim. Propaganda sowiecka określała agresję na Polskę jako "wyprawę wyzwoleńczą" w obronie "ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi". W wyniku tych działań do niewoli sowieckiej trafiło ponad pół miliona polskich żołnierzy. Miejsce miały także masowe deportacje polskich obywateli. Armia Czerwona dopuściła się licznych zabójstw i mordów, zarówno na jeńcach wojennych, jak i na ludności cywilnej. Rozstrzelano m.in. generała J.K. Olszynę-Wilczyńskiego. Za stawianie zbrojnego oporu Armii Czerwonej dokonano zbiorowych egzekucji żołnierzy polskich w okolicach Wilna, w Rohatynie i Wólce Wytyckiej, jeńców wojennych maltretowano w Grodnie, Wołkowysku, Oszmianie, Mołodecznie, Nowogródku, Sarnach, Kosowie Poleskim i Tarnopolu. Dokonywano mordów na ludności cywilnej, nie oszczędzając kobiet i dzieci. Armia Czerwona zadała wiele bólu i cierpienia Polakom. Straty polskie wyniosły ok. 242 tys. wziętych do niewoli sowieckiej, ilość zabitych nie jest znana. Straty Armii Czerwonej ok. 10 tys. zabitych, rannych i zaginionych.

Dzięki naszym rodakom i przelanej polskiej krwi, dziś jesteśmy wolnym narodem.

 

17.09.2017 2

Narodziny Solidarnoci 1980

 

17 września 1980 r. powstaje NSZZ „Solidarność” w kształcie takim, jaki znamy do dzisiaj, tj. jednego, ogólnopolskiego niezależnego i samorządnego związku zawodowego. Tego dnia w siedzibie gdańskiego MKZ w klubie „Ster” („mateczniku” stoczniowego ZSMP – sic!) w Gdańsku Wrzeszczu przy Al. Grunwaldzkiej zbierają się przedstawiciele niezależnego ruchu związkowego z całego kraju. Delegaci Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich i Międzyzakładowych Komisji Robotniczych podejmują najważniejszą decyzję – „Solidarność” będzie działała w całej Polsce. Przedstawiciele ponad 30 międzyzakładowych i zakładowych komitetów z całej Polski podjęli decyzję o ujednoliceniu statutów oraz wspólnym zarejestrowaniu jednego ogólnokrajowego związku. Koncepcję ogólnokrajowego związku przedstawiają Karol Modzelewski i mec. Jan Olszewski. 

Już 1 września Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Założycielski (MKZ) nowych związków zawodowych, który wprowadził się do tymczasowej siedziby przy ul. Marchlewskiego 13 w Gdańsku Wrzeszczu. Wieczorem rozpoczęło się pierwsze po strajku spotkanie Prezydium MKZ i członków Komisji Ekspertów z delegatami załóg. Na ekspertów MKZ w Gdańsku powołani zostali Jacek Kuroń, prof. Edward Lipiński i dr Lech Kaczyński. 13 września Prezydium MKZ w Gdańsku przyjęło projekt statutu.

17 września w klubie „Ster” wzięli udział delegaci regionalnych komitetów założycielskich z Katowic, Krakowa, Warszawy, Bydgoszczy, Wałbrzycha, Krosna, Elbląga, Łodzi, Prudnika, Jastrzębia Zdroju, Stalowej Woli, Wrocławia, Andrychowa, Lublina, Bytomia, Opola, Siemianowic, Torunia, Tych, Płocka, Kołobrzegu, Poznania, Słupska, Gorzowa Wielkopolskiego, Rzeszowa, Żywca, Koźla, Opola, Szczecina oraz przedstawiciele Komitetu Założycielskiego NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty. Program spotkania przewidywał dyskusję nad bieżącym planem działania, powołanie NSZZ w całym kraju, statut oraz powołanie Komisji Koordynacyjnej MKZ-tów. Celem była realizacja porozumień z rządem, projekt ustawy o związkach zawodowych, realizacja ustawy o samorządzie robotniczym, ustawy o przedsiębiorstwie, cenzurze, metodyka zawierania układów zbiorowych, koordynacja bieżącej działalności MKZ-tów i taktyka.

Obrady zakończyły się przyjęciem założenia, na wniosek radcy prawnego MKZ NSZZ Mazowsza mec. Jana Olszewskiego, że MKZ w Gdańsku przygotuje projekt statutu całego NSZZ, na podstawie którego wszystkie MKZ zarejestrują się jako jeden związek. Projekt  uzasadniał delegat z Wrocławia Karol Modzelewski, wówczas dr nauk humanistycznych, zwolennik teorii syndykalistycznych, proponując, by nową organizację nazwać: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Na wniosek Modzelewskiego zdecydowano o utworzeniu jednolitego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a nie federacji związków.

Po spotkaniu gdański MKZ wydał komunikat, który głosi iż „W chwili obecnej do NSZZ wstąpiło ponad 3 miliony ludzi w około 3500 zakładach. W słabszych lub mniej licznych ośrodkach powstawaniu nowych związków towarzyszy strach przed szykanami i represjami. Niektóre poczynania władz, jak przesłuchiwanie i zatrzymywanie przez SB i MO delegatów robotniczych czy otoczenie ich nadzorem milicyjnym, stanowi źródło nowych napięć. Również dyrekcje wielu przedsiębiorstw tworzą ustawiczne przeszkody w pracy Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych.”

Powołana została Krajowa Komisja Porozumiewawcza, mająca pełnić funkcje koordynujące oraz Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”, którego przewodniczącym został Lech Wałęsa. Do KKP zostali delegowani m.in. Andrzej Gwiazda (został wiceprzewodniczącym), Jan Rulewski, Ryszard Kalinowski, Kazimierz Świtoń, Andrzej Słowik. Tworzyli ją po jednym przedstawicielu z każdego komitetu założycielskiego. KKP miała charakter otwarty, przyjmowano do niej przedstawicieli międzyzakładowych (regionalnych) struktur, zgłaszających akces do Związku. Delegaci zgodzili się, aby siedziba Związku mieściła się Gdańsku.

Do drugiego spotkania przedstawicieli MKZ-ów dochodzi 22 września, na którym zebrani przyjmują przygotowany przez gdański MKZ projekt Statutu. 24 września delegacja NSZZ „Solidarność” składa w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek o rejestrację Związku. NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany 10 listopada 1980 roku.

Tekst: ASG, www.solidarnosc.gda.pl

Henrykowi Sikorze

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 13.09.2017 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Parafialnym w Krakowie Starym Bieżanowie, przy ul. Mała Góra.

 DSCF7055

 

W sobotę 9 września 2017 r. odbyła się jubileuszowa XV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuariom Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

Pracownicy kolei, emeryci i renciści kolejowi wraz z towarzyszącymi im rodzinami zgromadzili się w Sanktuarium pod hasłem „Idźcie i głoście…” Modlili się o błogosławieństwo w sprawach, które dotyczą wszystkich kolejarzy, na wszystkich stanowiskach i we wszystkich spółkach.  

Pielgrzymka rozpoczęła się w Sanktuarium św. Jan Pawła II Drogą Krzyżową, by następnie przybyć na Eucharystię do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, która odbyła się pod przewodnictwem Ks. abp. Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego. W swojej homilii abp. Jędraszewski mówił nam jak mamy żyć czerpiąc przykład z niedoścignionego wzoru, jakim jest nasza patronka Święta Katarzyna Aleksandryjska.

W pielgrzymce uczestniczyli: przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich (organizatorzy pielgrzymki), pracownicy spółek kolejowych wraz z członkami zarządów (Zarząd PKP Cargo S.A. reprezentowali: Prezes Maciej Libiszewski i Przedstawiciel Pracowników Zenon Kozendra), związki zawodowe działające na kolei (ZOZ NSZZ „Solidarność” PKP Cargo S.A. Centrala reprezentował Przewodniczący Jerzy Pilawski). W uroczystości liturgii posługiwali kolejarze a uświetniła ją, orkiestra kolejowa i 40 pocztów sztandarowych, w tym nasz poczet sztandarowy w składzie: Joanna Wilk, Jerzy Pilawski, Ryszard Wanik.  

Uroczystość zakończyła się w Godzinę Miłosierdzia koronką do Miłosierdzia Bożego.  

Foto: Piotr Jamróz

Dzięki uprzejmości Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej i Redakcji Programów Katolickich im. Ks. Andrzeja Baczyńskiego TVP3 Kraków, możliwe jest także obejrzenie większej ilości zdjęć oraz filmu z uroczystości.

Ewa Waligóra

 

Pikieta emerytury

agiewniki 2017

Cały kolejarski Kraków z Księdzem Prałatem Grzegorzem Szewczykiem - Duszpasterzem Kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej w łączności z Duszpasterzem Krajowym - Ks. Prałatem Eugeniuszem Zarębińskim, Ks. Ryszardem Marciniakiem - Moderatorem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich i Zarządem Stowarzyszenia zapraszają na Jubileuszową XV Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

W tym roku, w którym towarzyszy nam hasło „Idźcie i głoście”  naszą Pielgrzymkę rozpoczniemy, wzorem poprzedniego roku, w Sanktuarium Jana Pawła II w Centrum „Nie lękajcie się”. Będziemy więc z Janem Pawłem II i Maryją Matką Bożą Fatimską wędrować i modlić się po Drodze miłosierdzia odmawiając różaniec i rozważając Drogę krzyżową. Zarówno w drodze jak i w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,  które jest naznaczone szczególną obecności Jezusa Miłosiernego, przez posługę św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny, obecności Ojca św. Franciszka i młodzieży z całego świata przybyłej na Światowe Dni Młodzieży. będziemy polecać Bogu Ojczyznę i Polską kolej, kolejarzy z rodzinami oraz prosić Jezusa Miłosiernego o błogosławieństwo i zmiłowanie. W tym roku, uroczystej eucharystii obiecał przewodniczyć Arcybiskup Marek Jędraszewski.

Gorąco zachęcamy do licznego udziału, rozpowszechnienia informacji jak najszerzej w swoich środowiskach i rzeczywiście realizowania w praktyce hasła: „Idźcie i głoście”, by doświadczyć Bożej obecności,  dać świadectwo spotkania z Bogiem i człowiekiem. Liczymy również na udział Władz, Szefów naszych Spółek i Zakładów.

Proponujemy aby do modlitwy różańcowej i jak poprzednio do Drogi krzyżowej włączyły się koła KSKP. O szczegółach poinformujemy później.

Zapraszamy do licznego udziału Poczty sztandarowe, których przemarsz do Bazyliki uświetni obecność orkiestry kolejowej.

Oczywiście najważniejszą częścią jest uroczysta Eucharystia z udziałem duszpasterzy kolejarzy z przewodniczeniem Ks. Arcybiskupa przy posłudze kolejarskiej służby liturgicznej.

Dla pielgrzymów z dalszych odleglejszych części Polski przygotujemy poczęstunek w ogrodach przy ołtarzu polowym.

Kochani, Pielgrzymka rozpoczyna się już o godzinie 9:30 i w nowym miejscu. Bardzo proszę o zapoznanie się z dojazdem bezpośrednio do Centrum Jana Pawła II. Przyjeżdżający samochodami, autokarami mają parking przy Centrum Jana Pawła II, jest komunikacja miejska (autobusy, tramwaje). Czynny jest przystanek kolejowy przy Centrum Jana Pawła II.

Zapraszamy i modlimy się o dobry przebieg i bogate owoce pielgrzymowania do Sanktuariów w Krakowie Łagiewnikach.

W imieniu Organizatorów - Stanisław Nawara (Koło w Krakowie).

Szczęść Boże!