DSCF6786

 

W piątek 19 maja br., w Sali Konferencyjnej im. L. Kaczyńskiego, w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach, miało miejsce kolejne posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. Centrala. Gościem obrad był Zenon Kozendra, Członek Zarządu PKP CARGO S.A. Przedstawiciel Pracowników. Członkowie Komisji Zakładowej wykorzystali obecność Gościa aby zapytać Go o aktualną sytuację Spółki, najbliższe plany Zarządu i wiadomości z najwyższych sfer związkowych, gdyż jak wiadomo, Zenon Kozendra utrzymuje z nimi nadal bliskie kontakty. Niestety, na interesujące nas szczegóły, zwłaszcza te dotyczące finansów Spółki, musimy czekać do ich oficjalnego ogłoszenia, po którym mają się rozpocząć negocjacje płacowe pomiędzy Zarządem Spółki a Związkami Zawodowymi.

Ponadto, Członkowie Komisji Zakładowej zapoznali się z informacjami przedstawionym przez Skarbnika oraz Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, po czym stosowną Uchwałą przyjęli Preliminarz Budżetowy Komisji Zakładowej na 2017 rok. Do Organizacji Związkowej wstąpiły kolejne 3 osoby a najbardziej potrzebującym Członkom Związku udzielono zapomóg losowych. Przewodniczący KZ i jego Zastępca poinformowali zebranych o podejmowanych od ostatniego spotkania inicjatywach, prowadzonych rozmowach i załatwianych sprawach.

W dyskusji omawiano najważniejsze, bieżące sprawy pracownicze i związkowe, jak dysproporcje płacowe w Centrali Spółki, utracone przywileje emerytalne i wiele innych. Fotorelację ze spotkania przygotował jak zwykle profesjnalnie Przewodniczący Senior - kol. Piotr Jamróz, który wciąż aktywnie uczestniczy w życiu naszej Organizacji.

K. Cieślak

Zdjęcia: Piotr Jamróz