PKP CARGO, jako firma działająca zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu, od wielu lat włącza się aktywnie w przedsięwzięcia służące dobru społecznemu, w tym również w akcje na rzecz ratowania życia i zdrowia.

Start akcji „Kolej na Ciebie – Uratuj życie”, polegającej na oddaniu krwi lub zarejestrowaniu się jako dawca szpiku już dziś, tj. w poniedziałek 12 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 na Dworcu Warszawa Zachodnia. W akcji wezmą udział: Prezes PKP CARGO Maciej Libiszewski, a także minister Andrzej Adamczyk, wiceminister Andrzej Bittel i prezesi spółek z Grupy PKP.

Akcja trwać będzie przez całe wakacje na wybranych dworcach kolejowych w kraju.

Więcej informacji, poniżej:

Kolej na Ciebie 1Kolej na Ciebie 2