WŁADZE
Zakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. Centrala
(kadencja 2014 ÷ 2018)

WŁADZA STANOWIĄCA:
Zakładowe Zebranie Delegatów (delegaci):

 1. Afelt Joanna
 2. Banasiewicz Katarzyna
 3. Chartlińska Jolanta
 4. Cherian Waldemar
 5. Chierek Danuta
 6. Cichy Joanna
 7. Cieślak Krzysztof
 8. Cieślik Teresa
 9. Czerwiński Wojciech
 10. Domagała Krzysztof
 11. Drożdowska Wioletta
 12. Farat Danuta
 13. Gasińska-Sitarz Ewa
 14. Głowacz Aleksandra
 15. Gorczyca Grzegorz
 16. Gwizdak Jerzy
 17. Hajduk Edward
 18. Jakubek Tomasz
 19. Jarzyńska Natalia
 20. Kaczmarek Małgorzata
 21. Kamińska Anna
 22. Kłoszewska Agnieszka
 23. Kosińska Agata
 24. Kowalczuk Adam
 25. Kozendra Zenon
 26. Krawczyk Stanisława
 27. Krupińska Monika
 28. Kula Dorota
 29. Lewek Bogusław
 30. Lewek Stanisława
 31. Majewska Alina
 32. Manowska Anna
 33. Mazur Sławomir
 34. Miodek Ewelina
 35. Nowak Kazimierz
 36. Noworzyń Przemysław
 37. Pawęzowski Dariusz
 38. Pieczewski Szymon
 39. Pilawski Jerzy
 40. Plewa Małgorzata
 41. Raczyński Artur
 42. Roman Stanisław
 43. Słany Ryszarda
 44. Staromiejski Paweł
 45. Szałek Paweł
 46. Szewc Beata
 47. Szymendera Paweł
 48. Taborek Ryszard
 49. Waligóra Ewa
 50. Wilk Joanna
 51. Wnuk Krystyna
 52. Wrazidło Marcin
 53. Zgierska Bogumiła

WŁADZA WYKONAWCZA:
Komisja Zakładowa:

 1. Afelt Joanna
 2. Chartlińska Jolanta
 3. Cherian Waldemar
 4. Cieślak Krzysztof
 5. Cieślik Teresa
 6. Domagała Krzysztof
 7. Farat Danuta
 8. Gasińska-Sitarz Ewa
 9. Gorczyca Grzegorz
 10. Hajduk Edward
 11. Jakubek Tomasz
 12. Kaczmarek Małgorzata
 13. Kamińska Anna
 14. Kowalczuk Adam
 15. Krupińska Monika
 16. Kula Dorota
 17. Lewek Bogusław
 18. Lewek Stanisława
 19. Majewska Alina
 20. Nowak Kazimierz
 21. Pawęzowski Dariusz
 22. Pieczewski Szymon
 23. Pilawski Jerzy - Przewodniczący
 24. Plewa Małgorzata
 25. Raczyński Artur
 26. Roman Stanisław
 27. Staromiejski Paweł
 28. Szałek Paweł
 29. Szewc Beata
 30. Szymendera Paweł
 31. Waligóra Ewa
 32. Wilk Joanna
 33. Zgierska Bogumiła

Prezydium Komisji Zakładowej:

 1. Pilawski Jerzy - Przewodniczacy KZ
 2. Cieślak Krzysztof - I Zastępca
 3. Wilk Joanna - II Zastępca
 4. Kula Dorota - Sekretarz
 5. Waligóra Ewa - Skarbnik
 6. Afelt Joanna - Członek
 7. Lewek Stanisława - Członek
 8. Nowak Kazimierz - Członek
 9. Plewa Małgorzata - Członek
 10. Roman Stanisław - Członek
 11. Szymendera Paweł - Członek

WŁADZA KONTROLNA:
Komisja Rewizyjna:

 1. Krawczyk Stanisława - Przewodnicząca KR
 2. Drożdowska Wioletta
 3. Jarzyńska Natalia
 4. Wnuk Krystyna

Delegaci na WZD Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. w Warszawie

 1. Cieślak Krzysztof
 2. Kozendra  Zenon
 3. Pilawski Jerzy
 4. Wilk Joanna

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Katowicach

 1. Cieślak Krzysztof
 2. Kozendra Zenon
 3. Pilawski Jerzy
 4. Wilk Joanna

Delegat na WZD Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach

1. Pilawski Jerzy

Delegaci na WZD Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Warszawie

1. Kozendra Zenon
2. Noworzyń Przemysław
3. Pilawski Jerzy