Liche 22 23.04.2017

Edward Kłos, Członek Rady Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP SFIO z ramienia NSZZ "Solidarność" wystosował pismo do Krzysztofa Mamińskiego, Prezesa PKP S.A., w którym informuje o nieprawidłowościach do jakich doszło w procesie realizacji art. 63 ust. 2 ustawy z 08 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe.

Nieprawidłowości wystąpiły ze strony PKP S.A. na szkodę Funduszu, a więc wszystkich pracowników będących jego akcjonariuszami.

Pełna treść wystąpienia - poniżej:

RI FWP 1RI FWP 2RI FWP 3

 

O dniu radosny pełen chwał,
dziś Jezus Chrystus z grobu wstał,
nam zmartwychwstania przykład dał.

Kartka 2

 Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
zdrowych, pogodnych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych,
radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja

życzą administratorzy strony internetowej

Niech Pan Zmartwychwstały
w dobroci swej będzie wytrwały
i oprócz świątecznej radości
daje ją także w szarej codzienności.

 

W dniu 06.04.2017 roku w siedzibie Regionu Śląsko Dąbrowskiej „Solidarności” odbyła się Rada Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZZ Solidarność z udziałem Dominika Kolorza – przewodniczącego Zarządu Regionu, Piotra Nowaka – zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu ds. struktur branżowych, Mirosława Truchana – zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu ds. struktur terenowych, przedstawicieli Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy Henryka Grymela oraz Stanisława Kokota, Stanisława Hrustka – Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy, Jerzego Ernsta – przedstawiciela Zarządu PKP Cargo Wagon Tarnowskie Góry, przedstawicieli pracodawców ze spółek działających w regionie: Wojciecha Dingesa – Prezesa Kolei Śląskich, Adama Banaszaka – Dyrektora Południowego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A., Zenona Zemła – Dyrektora Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A.. Helmuta Klabisa – Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie, Daniela Dygudaja - Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu, Małgorzaty Mazurek - Dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A., oraz przedstawiciele emerytów Józefa Szczepańskiego - byłego dyrektora Śląskiej DOKP oraz Ryszarda Mentla – Naczelnika Sekcji w Zakładzie Linii Kolejowych w Sosnowcu.

DSCN1511

Na spotkaniu poruszano wiele wątków zarówno ze strony pracodawców, jak i związków zawodowych. Przedstawiciele poszczególnych spółek omówili sytuację wewnętrzną w zakładach pracy, poruszono również ciekawe wątki z zakresu szykowanych zmian w samych związkach.

Stanisław Kokot przedstawił sytuację w spółce PKP PLK S.A. zwracając uwagę na trwające negocjacje w sprawie podwyżek płac, które w zależności od wynegocjowanej kwoty powinny nastąpić od czerwca lub lipca 2017 roku. Nieoficjalnie mówi się o podwyżce rzędu 100 zł do wynagrodzenia zasadniczego

Henryk Grymel poinformował o negocjacjach w sprawie ulg przejazdowych pracowników byłej spółki PKP Energetyka. Okazuje się, iż nowe spółki powstałe na bazie sprzedanej przez poprzednie władze spółki nie są kontynuatorami porozumienia o ulgach przejazdowych i muszą mieć podpisane zgody wszystkich przewoźników, aby móc z nich w dalszym ciągu korzystać. Po pewnych perturbacjach po interwencji Krajowej Sekcji Kolejarzy udało się pozyskać wszystkie zgody i do końca roku ulgi przejazdowe dla tych pracowników będą obowiązywać.

Przewodniczący KSK poruszył również temat Ponadzakładowego Układu zbiorowego Pracy, który został wypowiedziany przez ekipę prezesa Karnowskiego. W efekcie w chwili obecnej obowiązują wyłącznie Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy i to nie we wszystkich spółkach. Wobec powyższego Krajowa Sekcja Kolejarzy opracowuje projekt nowego ZUZP, który na zasadach ramowych będzie regulował kwestie pomiędzy poszczególnymi pracodawcami a szczegóły będą regulowane w Zakładowych Układach Zbiorowych. Pozwoli to z jednej strony uregulować ważne kwestie dla pracowników takie jak: ulgi przejazdowe, nagrody jubileuszowe, a jednocześnie umożliwi szczegółowe rozpisanie tych kwestii w ZUZP dostosowanych do regulacji obowiązujących w poszczególnych spółkach. Na chwile obecną Związek Pracodawców Kolejowych dostał upoważnienia dot. reprezentowania poszczególnych spółek w negocjacjach i oczekuje na przedstawienie propozycji strony związkowej. Propozycja PUZP powinna być przesłana ze strony KSK przed Świętami Wielkanocnymi.

Następnie omówił udział przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w podzespołach roboczych Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa działającego przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Dominik Kolorz szef Zarządu Regionu zasygnalizował planowane zmiany w kwestii funkcjonowania organów władzy związkowej polegające na wprowadzeniu kadencyjności dla przewodniczących poszczególnych jednostek organizacyjnych związku. Zgodnie z koncepcją uzgodniona przez przedstawicieli poszczególnych struktur regionalnych przewodniczący danej organizacji mógłby pełnić swoją funkcję maksymalnie przez dwie pięcioletnie kadencje. „Pozwoli to wychować nam swoich następców” – zaznaczył Dominik Kolorz.

Zwrócił uwagę na istotność w aspekcie kolejowym Programu Zintegrowanego Rozwoju Województwa Śląskiego, który zakłada duże inwestycje infrastrukturalne w rewitalizacje linii kolejowych na terenie województwa śląskiego. Eksperci szacowali fundusze dla PLK na kilka miliardów złotych.

Szef śląsko dąbrowskiej Solidarności powiedział, że jest zwolennikiem powrotu do normalnej struktury i zasad funkcjonowania kolei i podziały, które nastąpiły wiele lat temu i rozdrobnienie jej na wiele spółek nie służy ani dobrze kolei ani tym bardziej pasażerom.