Spotkanie 23.03.2017

Foto: ZZMK

Zachęcone informacjami o poprawiającej się sytuacji finansowej PKP CARGO S.A. (wyniki za 2016 rok pozytywnie wpłynęły na notowania spółki na giełdzie, jej akcje systematycznie rosną) oraz w związku z opublikowanymi w mediach danymi dotyczącymi ogromnych zarobków byłego i obecnego Zarządu Spółki, Związki Zawodowe będące Sygnatariuszami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy upomniały się o podwyżki dla pracowników spółki. Spotkanie w jej siedzibie w Warszawie, w dniu 23 marca zaowocowało wystosowanniem pisma do Zarządu PKP CARGO S.A., w którym domagają się wdrożenia od 01 maja 2017 roku podwyżki płac w wysokości 340 zł do wynagrodzenia zasadniczego przeciętnie na jednego zatrudnionego. W razie niespełnienia powyższego, podpisane pod żądaniem Związki Zawodowe grożą wszczęciem sporu zbiorowego.

Pełny tekst żądania poniżej:

 dania pacowe 23.03.2017

W związku z docierającymi do Związków Zawodowych działających w Centrali PKP CARGO S.A. licznymi informacjami na temat planowanego przenoszenia pracowników Centrali do Zakładów Spółki, do Prezesa Macieja Libiszewskiego zostało wystosowane pismo (podpisane przez 3 Organizacje Związkowe, bez MOZ/C) następującej treści:

15 17

 

 

 

wszystkiego najlepszego w dniu kobiet

 

Z okazji Święta Kobiet wszystkim Paniom odwiedzającym te stronę

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

Życzymy również, aby każdy kolejny dzień przynosił same szczęśliwe chwile,

A uśmiech gościł na Waszych twarzach zawsze,

nie tylko w tym szczególnym dniu.

- Administratorzy strony internetowej -

 

Wg informacji zamieszczonej przez "Parkiet" w dniu 09.02.2017 r. - Ruszył sezon negocjacji płacowych w spółkach Skarbu Państwa. Jednakże Zarząd PKP CARGO jest w komfortowej sytuacji, gdyż:

Związki zawodowe nie zgłosiły w tym roku żadnych postulatów płacowych - mówi Ryszard Wnukowski z biura prasowego przewoźnika. W efekcie zarząd nie prowadził w tym roku rozmów ze związkami zawodowymi na temat płac i takie rozmowy nie są planowane.

Powyższa informacja wywołała reakcję Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A., która wydała stosowne oświadczenie w tej sprawie. Jego treść poniżej:

 Owiadczenie SZ 17.02.2017

 

 

23 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Posiedzeniu Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, pracodawców kolejowych oraz pracowników, przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel. Celem Zespołu jest prowadzenie dialogu społecznego i godzenie interesów wszystkich uczestników rynku kolejowego.

 posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa

Fot.  Wiceminister Andrzej Bittel podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa

Na spotkaniu omówiono zmiany Regulaminu Zespołu oraz sprawy związane z powołaniem podzespołu do spraw zakładów zaplecza kolei i harmonogramów działania podzespołów roboczych, powołanych na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa 1 czerwca 2016 r.

Do prac Zespołu Trójstronnego włączone zostały, obok MIB, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.

Źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797535-p_1.htm