W dniu 16 listopada 2016 roku pomiędzy Związkami Zawodowymi a Zarządem Spółki PKP CARGO S.A. tj. Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKP CARGO S.A. doszło do zawarcia porozumienia w efekcie, którego toczący się spór zbiorowy wszczęty 2 lipca 2015 roku został zakończony. Strony porozumienia ustaliły, że z okazji przypadającego na 1 października 2016 roku 15-lecia Spółki wypłacona zostanie nagroda specjalna dla pracowników PKP CARGO S.A. Jednocześnie strony zobowiązały się do 30 kwietnia 2017 roku opracować zasady wynagrodzenia zasadniczego pracownikom wynagradzanym na podstawie ZUZP.

Treść Porozumienia:

Porozumienie 16.10.2016

 

Portal kurierkolejowy.eu podsumował 300 dni Macieja Libiszewskiego  na stanowisku prezesa PKP CARGO S.A..

Gratulacje Panie Prezesie !

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. Centrala ma nadzieję, że kierując naszą Firmą przyczyni się Pan do rozwiązania problemów obecnie ją nurtujących i potwierdzenia należnego jej miejsca w systemie komunikacyjnym Polski i Europy.

W tym trudnym zadaniu, jakie stoi przed Panem i całym Zarządem, życzymy zdrowia, cierpliwości i wytrwałości, deklarując wolę współpracy ze strony naszej Organizacji Związkowej. W pełni zgadzamy się ze składaną wielokrotnie przez Pana Prezesa deklaracją, iż to: „ … Pracownicy są największą wartością PKP Cargo, i tylko w duchu współpracy oraz wzajemnego poszanowania możemy budować wartość spółki w długim terminie.

 

Pełna treść artykułu - tutaj.

11listopada2016

 

KSK u ministra

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa 7 listopada 2016 r. przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” spotkali się z podsekretarzem stanu, Andrzejem Bittelem, który odpowiada za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei. W spotkaniu uczestniczył zastępca dyrektora Departamentu Kolejnictwa, Kamil Wilde.

Przewodniczący KSK, Henryk Grymel przedstawił ogólną sytuację na kolei. Następnie członkowie Prezydium KSK omawiali najważniejsze sprawy w poszczególnych spółkach.

Zasygnalizowano:

- brak wieloletniego programu utrzymania infrastruktury kolejowej;

- przekazywanie majątku kolejowego bez 15-procentowego odpisu na Fundusz Własności Pracowniczej;

- niezdrową konkurencję w pasażerskich przewozach regionalnych, faworyzowanie przez władze samorządowe swoich spółek kosztem Przewozów Regionalnych;

- złożoność spraw pracowniczych w PKP S.A.;

- brak w Przewozach Regionalnych od czterech lat podwyżek płac;

- w kontekście prywatyzacji spółki PKP Energetyka konieczność uporządkowania spraw dotyczących infrastruktury kolejowej (np. podstacje trakcyjne);

- zmian przepisów dotyczących korzystania z drogi kolejowej przez niekomercyjne pociągi retro, zabytkowe składy historyczne, “Pociąg Papieski”.

W spotkaniu uczestniczyli również: Barbara Miszczuk (PKP S.A.); Maria Sędek (PKP Intercity S.A.); Marek Podskalny, Jacek Prętki i Zbigniew Gadzicki (PKP Cargo S.A.); Stanisław Kokot, Henryk Sikora i Zdzisław Jasiński (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) oraz Wiesław Natanek (Przewozy Regionalne).  

Źródło: Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

 

Msza sw. radiowa