18 października w siedzibie PKP CARGO S.A. przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie odbyło się spotkanie strony związkowej z przedstawicielami Spółki. Tematem omawianym oprócz omówienia obecnej sytuacji, była kwestia podwyższenia jednorazowej premii planowanej z okazji Dnia Kolejarza oraz XV-lecia istnienia Spółki. Ponieważ nie wypracowano porozumienia, ustalono, że kolejne spotkanie w powyższym temacie odbędzie się 17 listopada br.

Żródło: http://www.zzm.org.pl/

140. lat kolei w Nowym Sczu

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Centralna Komisja Wyborcza, decyzją z dnia 7 października br stwierdziła ważność i zatwierdziła wyniki wyborów uzupełniajacych przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Spółki Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna szóstej kadencji.

Przedstawicielem NSZZ "Solidarność" został kol. Henryk Sikora, Członek Prezydium Krajowej Komisji Kolejarzy, Przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy przy Regionie Małopolskim.

 Sikora Henryk

Gratulujemy Heniu i życzymy owocnej pracy dla dobra wszystkich kolejarzy!

p. Jan Radzik