Boe Narodzenie 2016

Koncerty, konferencje naukowe, uliczne biegi oraz szereg innych wydarzeń zostało zorganizowanych w Regionie Śląsko-Dąbrowskim w związku z 35. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego i pacyfikacji kopalni Wujek. 1 grudnia w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach przedstawiony został szczegółowy harmonogram grudniowych obchodów.  

Regionalne obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego rozpoczęły się 13 grudnia w Zabrzu-Zaborzu w kościele św. Jadwigi, nieopodal którego mieścił się największy ośrodek internowania w stanie wojennym na terenie dawnego województwa katowickiego.

16.12.2016 Kopalnia Wujek

Kulminacyjnym punktem rocznicowych obchodów były jednak uroczystości pod Krzyżem-Pomnikiem mieszczącym się przed kopalnią Wujek. Uroczystą mszę świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża, z udziałem rodzin zamordowanych górników, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych z Prezydentem Andrzejem Dudą, reprezentantów krajowych i regionalnych struktur NSZZ „Solidarność” z Przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą odprawił metropolita katowicki abp. Wiktor Skworc. List do uczestników uroczystości od Premier Beaty Szydło odczytał Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

Mszę i uroczystości przed Kopalnią poprzedził 13 finał Biegu Dziewięciu Górników. Pod Krzyż-Pomnik przebiegło około 400 uczniów wraz z opiekunami z 40 szkół województwa śląskiego.

Obchody zakończył apel pamięci i salwa honorowa kompanii honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, a pod pomnikiem upamiętniającym poległych górników złożono wiązanki kwiatów i wieńce. Późnym wieczorem miał jeszcze miejsce koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Chóru Filharmonii Śląskiej i zespołu Camerata Silesia.

W ww. obchodach uczestniczyli także przedstawiciele naszej ZOZ: w Zabrzu – Przewodniczący Jerzy Pilawski, w Katowicach – Monika Krupińska i niżej podpisany, którzy pod pomnikiem poległych górników złożyli wiązankę kwiatów od Komisji Zakładowej.

K. Cieślak

W związku z 15-leciem PKP CARGO oraz zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia odbywają się w Zakładach i Centrali Spółki okolicznościowe spotkania pracowników z przedstawicielami Zarządu. Są one okazją do podsumowania dotychczasowych dokonań ale też miejscem koleżeńskich rozmów pracowników.

Z pracownikami Centrali Spółki Prezes Zarządu Maciej Libiszewski wraz z pozostałymi Członkami Zarządu spotkał się dwukrotnie, 9 grudnia w Warszawie i 12 grudnia w Katowicach.

 

 PC123228

 Wyróżnieni Pracownicy na spotkaniu w Katowicach

W trakcie spotkań, Prezes podziękował wszystkim za rzetelną i odpowiedzialną pracę oraz złożył życzenia satysfakcji z wykonywanego zawodu i wszelkiej pomyślności na dalsze lata pracy w Spółce. Wyróżniającym się pracownikom wręczone zostały okolicznościowe listy gratulacyjne i odznaki. 15-lecia PKP CARGO. Mówiąc o aktualnej sytuacji w spółce, Prezes Maciej Libiszewski podkreślał, że od maja br. systematycznie rosną przewozy, a Spółka wygrywa wszystkie większe przetargi. Nie ma co prawda podwyżki płac, ale nie ma też zwolnień z pracy, czy tak popularnego, stosowanego przez poprzedni Zarząd jej „nieświadczenia”. Przywrócony został dialog z Partnerami Społecznymi, w wyniku którego zakończony został trwający 1,5 roku spór zbiorowy. Dlatego pracownicy Spółki powinni z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Na obu spotkaniach, słowo do zebranych skierowali także duszpasterze kolejarzy: w Warszawie ksiądz Ryszard Marciniak a w Katowicach ksiądz Andrzej Suchoń. Było dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie. Oba spotkania przebiegały w miłej atmosferze, co świadczy o „dobrej zmianie”, która wkroczyła także do PKP CARGO S.A.

Tekst: K. Cieślak

Foto: A. Zyzman

 

13grudnia1981 1

13grudnia1981 2

W dniu 24 listopada, Premier Beata Szydło powołała Ignacego Górę na stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Fot. UTK
 

Ignacy Góra ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku mechanika i budowa maszyn - specjalność pojazdy szynowe oraz organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także studia podyplomowe: na Politechnice Śląskiej - Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem, Politechnice Krakowskiej - Nowoczesne Technologie Elektryczne w Transporcie, Politechnice Radomskiej - Integracja z UE w Transporcie Kolejowym oraz na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie - Europejski Model Zarządzania.

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową. Jest autorem i współautorem wielu przepisów w zakresie bezpieczeństwa, eksploatacji i interoperacyjności oraz rozporządzeń dotyczących m.in. szkolenia na licencje i świadectwo maszynisty. Brał udział w restrukturyzacji spółki PKP Cargo oraz realizacji strategii rządowej w zakresie realokacji majątku ruchomego w Grupie PKP i alokacji nieruchomości z majątkiem tym funkcjonalnie związanych. W latach 2005-2008 był przedstawicielem Grupy PKP w Community of European Railway and Infrastructure Companies. Jego osiągnięciem było m.in. opracowanie rozwiązań dotyczących pracy pracowników mobilnych, w szczególności maszynistów w ruchu transgranicznym.

Od października 2013 roku jest zatrudniony na stanowisku wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dzięki osobistemu zaangażowaniu zlikwidował wieloletnie zaległości w wydawaniu świadectw dopuszczenia do eksploatacji urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych. Przeprowadza wiele akcji edukacyjnych celem ciągłego podnoszenia kultury bezpieczeństwa, zwiększenia wiedzy podróżujących koleją i przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym. Dzięki jego inicjatywie ponad 120 przedstawicieli rynku kolejowego podpisało „Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, która zobowiązuje do traktowania bezpieczeństwa jako celu nadrzędnego. Swoimi działaniami przyczynia się do rozwiązywania problemów, zmniejszania obciążeń administracyjnych, szybkiego procedowania spraw, a tym samym rozwoju rynku, co stanowi obecnie dla UTK cel podstawowy.

W czerwcu 2016 r. został powołany przez Ministra Rozwoju w skład Rady ds. Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji.

Ignacy Góra od lutego pełnił obowiązki prezesa UTK. 24 listopada 2016 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Gratulacje Panie Prezesie !

Tegoroczne Święto Kolejarza obchodzone było w wielu miastach Polskich. Nasza Organizacja Związkowa uczestniczyła w kilku z nich.

21 listopada 2016 r. podczas uroczystej gali w Częstochowie, wręczono odznaczenia państwowe i resortowe szczególnie wyróżniającym się w pracy zawodowej i społecznej 146 pracownikom spółek kolejowych – członkom NSZZ „Solidarność”. Aktu dekoracji dokonał minister infrastruktury i budownictwa, Pan Andrzej Adamczyk. W zaszczytnym gronie odznaczonych znaleźli się nasi koledzy: Jerzy Pilawski Przewodniczący KZ i Edward Hajduk członek KZ – serdecznie gratulujemy!

A. Adamczyk J. PIlawski

24 listopada w Katowicach, w przeddzień Święta Patronalnego Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej odbyły się uroczystości związane ze Świętem Kolejarza. Organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich w Katowicach oraz Kolejowe Organizacje Związkowe,. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach, którą odprawił Duszpasterz Kolejarzy – ks. dr A. Suchoń. Uczestniczyli w niej byli i obecni pracownicy oraz przedstawiciele kierownictw Zakładów Spółek Kolejowych z terenu Śląska oraz liczne poczty sztandarowe. Naszą Zakładową Organizację Związkową – Centralę reprezentowała liczna grupa z pocztem sztandarowym. Piękną prawę muzyczną zapewniła kapela góralska. PKP CARGO S.A. reprezentował Członek Zarządu ds. Handlowych p. Grzegorz Fingas, który odczytał list Prezesa Spółki Macieja Libiszewskiego skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości. Jego pełną treść zamieszczamy poniżej. Po Mszy Świętej, członkowie naszego związku udali się na kolejną część uroczystości organizowanych przez Regionalną Sekcję NSZZ „Solidarność” w Katowicach, gdzie przy poczęstunku i muzyce miało miejsce dalsze świętowanie.

DSCF6573

Również 24 listopada w Krakowie odbyły się uroczystości związane ze Świętem Kolejarza. W bazylice św. Floriana odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji kolejarzy i ich rodzin oraz emerytów i rencistów kolejowych. Tu również organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich i związki zawodowe z terenu Małopolski z Regionalną Sekcją Kolejarzy NSZZ „Solidarność” na czele, a we Mszy Św. uczestniczyli przedstawiciele wielu zakładów pracy, emeryci oraz liczne poczty sztandarowe.

28 listopada w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie miała miejsce uroczysta gala, której Organizatorem był Związek Pracodawców Kolejowych oraz PKP S.A. W wydarzeniu wzięło udział mnóstwo gości, z czego znaczną grupę stanowili Ci, którym gala była dedykowana – najbardziej zasłużeni pracownicy kolei. Jak co roku z okazji Święta Kolejarza podczas uroczystej ceremonii wręczone zostały odznaczenia państwowe „Medal za długoletnią Służbę” oraz resortowe „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej” i Zasłużony dla Kolejnictwa”. W uroczystościach uczestniczyli Przedstawiciele Prezydenta, Rządu, Parlamentarzyści, Prezesi Spółek Kolejowych, Duszpasterze Kolejarzy, goście z zagranicy oraz przedstawiciele związków zawodowych (także naszej ZOZ), pracownicy oraz emeryci. Imprezę prowadziła dziennikarka Aleksandra Kostka a część muzyczną uświetnił występ grupy „Zakopower”. Galę zakończył poczęstunek w foyer Teatru.

Tekst: K. Cieślak

Foto: P. Jamróz

 List Prezesa M.Libiszewskiego