konferencja

 

Konferencją prasową oraz spotkaniem w Warszawie, w dniu 05 czerwca br., zakończył się cykl spotkań w ramach prowadzonej od niemal miesiąca kampanii informacyjno-społecznej „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”. Spotkania odbyły się w 16 miastach Polski, począwszy od Gdańska, a skończywszy na Warszawie. We wszystkich spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, władz lokalnych reprezentowanych z reguły przez Wojewodę, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz NSZZ „Solidarność” , w osobach szefa miejscowego Zarządu Regionu a także przedstawiciela Komisji Krajowej Związku. Po krótkiej prezentacji nowych zasad (w formie slajdów omawianych przez przedstawiciela Rządu), jakie będą obowiązywały od 1 października br. oraz krótkich wystąpieniach pozostałych osób – uczestnicy spotkań mieli możliwość zadawania pytań.

W spotkaniach uczestniczyło ok. 2 tys. związkowców, ale także pracodawcy, drobni przedsiębiorcy i inne zainteresowane osoby. Celem kampanii było uświadomienie ludziom, że obniżenie wieku emerytalnego od 1 października skutkuje tym, że to tylko od ich decyzji będzie zależało czy odejdą na świadczenie od razu po uzyskaniu wymaganego wieku, czy dłużej pozostaną na rynku pracy. 

 godny wybor katowice       godny wybor warszawa

 

Jak powiedziała na kończącej cykl spotkań konferencji prasowej minister Elżbieta Rafalska, okazuje się, że głównym czynnikiem decydującym o pozostaniu w zatrudnieniu lub nie, jest stan zdrowia. Istotne są również warunki pracy, sytuacja rodzinna. Są one istotniejsze niż sama wysokość świadczenia.  

Członek Prezydium KK Henryk Nakonieczny zaznaczał, że ważne jest, by pracownicy, także ci młodzi, mieli świadomość, że umowy śmieciowe, od których nie płacą składek na ZUS, nie dadzą im w przyszłości emerytury, choćby tej minimalnej.

Z ramienia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Centrala w spotkaniach uczestniczyli: w Katowicach – Jerzy Pilawski, w Warszawie – Krzysztof Cieślak.

K. Cieślak