WŁADZE
Zakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. Centrala
(kadencja 2014 ÷ 2018)

WŁADZA STANOWIĄCA:
Zakładowe Zebranie Delegatów (delegaci):

 1. Afelt Joanna
 2. Banasiewicz Katarzyna
 3. Chartlińska Jolanta
 4. Cherian Waldemar
 5. Chierek Danuta
 6. Cichy Joanna
 7. Cieślak Krzysztof
 8. Cieślik Teresa
 9. Czerwiński Wojciech
 10. Domagała Krzysztof
 11. Drożdowska Wioletta
 12. Farat Danuta
 13. Gasińska-Sitarz Ewa
 14. Głowacz Aleksandra
 15. Gorczyca Grzegorz
 16. Hajduk Edward
 17. Jakubek Tomasz
 18. Jarzyńska Natalia
 19. Kaczmarek Małgorzata
 20. Kamińska Anna
 21. Kłoszewska Agnieszka
 22. Kosińska Agata
 23. Kowalczuk Adam
 24. Krawczyk Stanisława
 25. Krupińska Monika
 26. Kula Dorota
 27. Lewek Bogusław
 28. Lewek Stanisława
 29. Majewska Alina
 30. Manowska Anna
 31. Mazur Sławomir
 32. Miodek Ewelina
 33. Nowak Kazimierz
 34. Noworzyń Przemysław
 35. Pawęzowski Dariusz
 36. Pieczewski Szymon
 37. Pilawski Jerzy
 38. Plewa Małgorzata
 39. Raczyński Artur
 40. Roman Stanisław
 41. Słany Ryszarda
 42. Staromiejski Paweł
 43. Szałek Paweł
 44. Szewc Beata
 45. Szymendera Paweł
 46. Taborek Ryszard
 47. Waligóra Ewa
 48. Wilk Joanna
 49. Wnuk Krystyna
 50. Wrazidło Marcin
 51. Zgierska Bogumiła

WŁADZA WYKONAWCZA:
Komisja Zakładowa:

 1. Afelt Joanna
 2. Chartlińska Jolanta
 3. Cherian Waldemar
 4. Cieślak Krzysztof
 5. Cieślik Teresa
 6. Domagała Krzysztof
 7. Farat Danuta
 8. Gasińska-Sitarz Ewa
 9. Gorczyca Grzegorz
 10. Hajduk Edward
 11. Jakubek Tomasz
 12. Kaczmarek Małgorzata
 13. Kamińska Anna
 14. Kowalczuk Adam
 15. Krupińska Monika
 16. Kula Dorota
 17. Lewek Bogusław
 18. Lewek Stanisława
 19. Majewska Alina
 20. Nowak Kazimierz
 21. Pawęzowski Dariusz
 22. Pieczewski Szymon
 23. Pilawski Jerzy - Przewodniczący
 24. Plewa Małgorzata
 25. Raczyński Artur
 26. Roman Stanisław
 27. Staromiejski Paweł
 28. Szałek Paweł
 29. Szewc Beata
 30. Szymendera Paweł
 31. Waligóra Ewa
 32. Wilk Joanna
 33. Zgierska Bogumiła

Prezydium Komisji Zakładowej:

 1. Pilawski Jerzy - Przewodniczacy KZ
 2. Cieślak Krzysztof - I Zastępca
 3. Wilk Joanna - II Zastępca
 4. Kula Dorota - Sekretarz
 5. Waligóra Ewa - Skarbnik
 6. Afelt Joanna - Członek
 7. Lewek Stanisława - Członek
 8. Nowak Kazimierz - Członek
 9. Plewa Małgorzata - Członek
 10. Roman Stanisław - Członek
 11. Szymendera Paweł - Członek

WŁADZA KONTROLNA:
Komisja Rewizyjna:

 1. Krawczyk Stanisława - Przewodnicząca KR
 2. Drożdowska Wioletta
 3. Jarzyńska Natalia
 4. Wnuk Krystyna

Delegaci na WZD Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. w Warszawie

 1. Cieślak Krzysztof
 2. Pilawski Jerzy
 3. Wilk Joanna

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Katowicach

 1. Cieślak Krzysztof
 2. Pilawski Jerzy
 3. Wilk Joanna

Delegat na WZD Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach

1. Pilawski Jerzy

Delegaci na WZD Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Warszawie

1. Noworzyń Przemysław
2. Pilawski Jerzy